XML nedir?

Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML; eXtensible Markup Language), hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar...

SQL Komutları

SELECT Listelemek istediğimiz alanlar sırası ile buraya yazılır adını AS ile değişitirebiliriz FROM Sorguda kullanılacak Tabloların...

Transaction

-------------TRANSACTION------------------ create table Hesaplar ( HesapID varchar(10), Bakiye decimal(9,2) ) --sonra bu alter table Hesaplar add...

View

--------------------------------- View ----------------------------- --Sanal Tablolardır. --(İndexed viewleri hariç kendi verileri yoktur.) --Raporlama...
Trigger – 2

Trigger – 2

--Ürün kaydı silinmesini engelleyecek ve dışarı silemessin yazdıracak trigger create trigger tg_UrunlerSilinmesin on Products instead of...
Fonksiyonlar

Fonksiyonlar

--her çalışananın adını soyadını ve aldığı toplam sipariş saısını listeleyin select e.FirstName +' '+ e.LastName as Calisan, COUNT(OrderID)...
Cursor

Cursor

select * from sys.tables USE master; GO DECLARE @db varchar(60),@tablo varchar(60); PRINT '-------- Tüm Veritabanları ve Tabloları...
Sayfa 2 / 6