Switch-1

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace KararYapilariSwitch
{
  class Program
  {
    static bool ilkDefaMi = true;

    static void Main(string[] args)
    {
      if (ilkDefaMi)//ilkDefaMi==true
      {
        Console.WriteLine("İşleminiz başarıyla yapıldı...");
        ilkDefaMi = false;
      
      }
      Console.Write("Devam Etmek İçin 1 e :çıkmak için 0 a basınız ");

      char deger = Convert.ToChar(Console.ReadLine());

      switch (deger)//veri tip char
      {
        case '1'://o zaman değer deger char tipinden belirtilmeli
          Console.WriteLine("Seni bekliyoruz.");
          break;

        case '0':
          Console.WriteLine("Şimdi çıkıyoruz");
          break;
          //üstteki durumların dışında ise
        default:
          Console.WriteLine("Ne yaptığını zannediyorsun");
          
          Main(args);
          break;
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}