Değişkenler-5

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Degiskenler4
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Sistemdeki kullanıcılar için kullanılacak namespace => System.Security.Principal

      //Sistemdeki user grup disk vs bilgilere erişmek içni WMI (System.Management) ı kullanın

      Console.WriteLine(Guid.NewGuid().ToString());

      //Para birimi ayracını almak için
      Console.WriteLine("Parada Küsürat Ayracı : "+System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.NumberFormat.CurrencyDecimalSeparator);

      //iÇİNE parametre olarak verilen değerin baş harfini büyür
      //System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.TextInfo.ToTitleCase("deger");

      Console.Write("Maaş : ");
      decimal maas = Convert.ToDecimal(Console.ReadLine());
      maas = maas * (1.05M);

      Console.WriteLine("Maaşın Zamlı Hali : {0}",maas);
      Console.ReadKey();


    }
  }
}