Dağıtım Projesi

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace DagitimProjesi

{

  class Program

  {

    static void Main(string[] args)

    {

      string[] askerler = {"çağlar","hasan","huseyin","mehmet","nuri","ulvi","ilkkan" };

      string[] sehirler = {"ankara","istanbul","hakkari" };

      string[] esleme=new string[askerler.Length];

      bool[] atananAskerler=new bool[askerler.Length];

      bool[] gonderilenSehirler=new bool[sehirler.Length];

      Random rnd = new Random();

      string secilenSehir, secilenAsker;

      int secilenSehirIndeksi, secilenAskerIndeksi;

      for (int i = 0; i < askerler.Length; i++)

      {

        do

        {

          secilenSehirIndeksi = rnd.Next() % sehirler.Length;

        } while (gonderilenSehirler[secilenSehirIndeksi]==true);

        secilenSehir=sehirler[secilenSehirIndeksi];

        gonderilenSehirler[secilenSehirIndeksi] = true;

        do

        {

          secilenAskerIndeksi = rnd.Next() % askerler.Length;

        } while (atananAskerler[secilenAskerIndeksi]==true);

        secilenAsker = askerler[secilenAskerIndeksi];

        atananAskerler[secilenAskerIndeksi] = true;

        esleme[i] = secilenSehir + " - " + secilenAsker;

        if ((i + 1) % sehirler.Length == 0)

        {

          for (int k = 0; k < sehirler.Length; k++)

          {

            gonderilenSehirler[k] = false;

          }

        }

      }

      foreach (string item in esleme)

      {

        Console.WriteLine(item);

      }

      Console.ReadKey();

    }

  }

}